Pogórze Wałbrzyskie

Jeziorko Daisy zwane też Zielonym Jeziorkiem leży w obrębie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie dawnego kamieniołomu wapienia utworzono rezerwat przyrody nieożywionej w celu ochrony kopalnej fauny górnego dewonu odsłoniętej w wyrobisku wraz z otaczającym je drzewostanem żyznej buczyny sudeckiej. Jeziorko jest niewielkie, ma obszar 0,66 ha i głębokość ok. 20 m. Czytaj dalej

Zamek Cisy został zbudowany w XIII wieku przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego. Otoczony fosą, umiejscowiony na stromym zboczu nad doliną Czyżynki, stanowił punkt obrony granic księstwa świdnickiego oraz szlaków handlowych prowadzących z Czech do Wrocławia i Świdnicy. Zamek był wielokrotnie niszczony m.in. podczas wojen husyckich i wojny trzydziestoletniej. Od tego czasu pozostaje w ruinie.

Czytaj dalej