52 Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej cz. I

6 sierpnia 2019

52 Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej cz. I

Pierwszy dzień 52. OTGPS w Szklarskiej Porębie. Tradycyjnie niepełny... spóźniłem się 🙂